ترموستاتترموستات و تجهیزات کنترلی

بطور کلی در طراحی سیستم های سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی بخش کنترل از اساسی ترین و مهمترین بخشهای این نوع سیستمها میباشد.بدین صورت که از لحظه آغازین تولید و تبدیل حامل های انرژی تا آخرین نقطه مصرف وظیفه نظارت و ایمنی مولفه ای مختلف مانند فشار،دما،سطح و جریان را بر عهده دارند.لوازم کنترل در این سیستمها جهت کنترل مولفه های...

ترموستاتترموستات و تجهیزات کنترلی

بطور کلی در طراحی سیستم های سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی بخش کنترل از اساسی ترین و مهمترین بخشهای این نوع سیستمها میباشد.بدین صورت که از لحظه آغازین تولید و تبدیل حامل های انرژی تا آخرین نقطه مصرف وظیفه نظارت و ایمنی مولفه ای مختلف مانند فشار،دما،سطح و جریان را بر عهده دارند.لوازم کنترل در این سیستمها جهت کنترل مولفه های فوق الذکر به روش های مختلفی عمل میکنند.

روش اول نمایش: گاهی در سیستم های کنترلی نیاز هست مولفه مورد نظر با توجه به حساسیتی که دارد در نقطه ای برای اپراتور نمایش داده شده و ملموس باشد که در این موارد از نشان دهنده ها یا به عبارت دیگر از گیج های اندازه گیری استفاده میشود.مانند مانومترها برای نمایش فشار و ترمومترها (دماسنج ها) برای نمایش دما.

روش دوم سوئیچ ها:گاهی نیاز هست علاوه بر نمایش کنتاکتی جهت کنترل به سیستم های قطع و وصلی یا آلارم ها ارسال شود که موجب قطع یا هشدار برای مولفه مورد نظر شود مانند پرشر سوییچ ها جهت کنترل فشار سیستم.

روش سوم سیگنال ها (سنسورها): در مواقع حساس تر میتوان با طراحی سیستم های هوشمند در تمام طول سیکل کاری وضعیت مولفه ها را به صورت لحظه ای بررسی کرد مانند ترانسمیترهای فشار در سیستم های کنترل بوستر پمپ ها.

در این بخش شما میتوانید با بررسی و مقایسه انواع ترموستات ها و تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق نسبت به خرید موارد فوق اقدام نمایید.

Dareje.com

بیشتر

ترموستات و تجهیزات کنترلی