گرمایش و موتورخانهگرمایش و موتورخانه

در این بخش به بررسی اواع سیستم های گرمایشی ساختمان می­پردازیم بطور کلی میتوان سیستمهای گرمایشی ساختمان را به دو گروه تقسیم کرد : 1) سیستم های گرمایشی مرکزی (موتور خانه ) 2) سیستم های گرمایشی مستقل (پکیج گرمایشی ) . سیستم های مرکزی موتور خانه عبارت اند از : پمپ ها , مبدل ,دیگ چدنی ,دیگ فولادی ,یونیت هیتر ,رادیاتور آلومینیومی ,ر...

گرمایش و موتورخانهگرمایش و موتورخانه

در این بخش به بررسی اواع سیستم های گرمایشی ساختمان می­پردازیم بطور کلی میتوان سیستمهای گرمایشی ساختمان را به دو گروه تقسیم کرد : 1) سیستم های گرمایشی مرکزی (موتور خانه ) 2) سیستم های گرمایشی مستقل (پکیج گرمایشی ) . سیستم های مرکزی موتور خانه عبارت اند از : پمپ ها , مبدل ,دیگ چدنی ,دیگ فولادی ,یونیت هیتر ,رادیاتور آلومینیومی ,رادیاتورفولادی , رادیاتور حوله ای ,رادیاتور استیل ,رادیاتور شیشه ای , رادیاتورقرنیزی و مشعل میباشد . سیستم های پکیج را می توان به 3 مدل تقسیم بندی کرد : پکیج زمینی , پکیج های دیواری , پکیج های کندانس که خود به 2 بخش دیواری و زمین تقسیم بندی می شود . پکیج ها در هر نوع می توانند به مخزن دار و بدون مخزن نیز تقسیم بندی شوند .

Dareje.com 

بیشتر

گرمایش و موتورخانه